پرتال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

تماس با ما
آموزش برون سازمانی
‎07731374829‏ - 07731374830 - 07731374831‏ - 07731374832‏‏
***
آموزش H.S.E :
‏07731374754‏



آموزش برون سازمانی
تلفن : ۳۲-۳۱-۳۰-۰۷۷۳۱۳۷۴۸۲۹
فاکس :
صندوق پستی :
آدرس :
بازرسی کاوشگران باصر
تلفن : ۰۹۰۲۲۳۲۱۳۳۱
فاکس : ۰۷۷۳۱۳۷۴۶۵۳
صندوق پستی :
آدرس : سازمان منطقه ويژه- مجموعه اشتغال -آموزش ساختمان شماره ۴ - اتاق ۲۷
پایش اندازه گیری(PAPCO)
تلفن : ۰۷۷۳۳۳۳۳۶۶۴۹
فاکس :
صندوق پستی :
آدرس : سازمان منطقه ويژه- مجموعه اشتغال- سوله چهار- اتاق ۲۰
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
تلفن : ۰۷۷۳۱۳۷۴۸۵۴
فاکس : ۰۷۷۳۱۳۷۴۷۶۵
صندوق پستی : ۱۵۴-۷۵۳۹۱
آدرس : استان بوشهر، عسلويه، سازمان منطقه‌ي ويژه اقتصادي انرژي پارس
شعبه مرکز آموزش HSE سازمان منطقه ویژه
تلفن : ۰۷۷۳۱۳۷۴۷۴۵
فاکس : ۰۷۷۳۱۳۷۴۷۴۶
صندوق پستی :
آدرس :