پرتال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

معرفی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 

سازمان منطقه وي‍ژه اقتصادي انرژي پارس (PSEEZ) به نمايندگي از شركت ملي نفت ايران و وزارت نفت متولي اداره و راهبري منطقه وي‍ژه اقتصادي انرژي پارس است؛ فعاليت‌هاي اصلي شامل تعريف، تصويب (طراحي، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري) ايجاد و احداث زيرساخت‌هاي عمومي مانند: راه، راه آهن، بندر، فرودگاه، برق، آب و مديريت و راهبري منطقه جزء وظايف و مأموريت‌هاي اصلي آن است. اين سازمان شامل سه منطقه پارس يك (پارس جنوبي) با 14 هزار هكتار، منطقه پارس دو (پارس كنگان) با 16هزار هكتار و منطقه پارس سه (پارس شمالي) با16هزار هكتار و در مجموع با 46 هزار هكتار وسعت با هدف پشتيباني از طرح توسعه بزرگترين ميدان گازي جهان (ميدان گازي مشترك پارس جنوبي) در سال 1377 تأسيس شده است.

ما به عنوان يک سازمان پشتيبان با محوريت تسهيل و تسریع در استقرار صنايع نفتي و غير نفتي در منطقه ويژه  هستيم. ما‌ از طريق مشاركت خودجوش‌كاركنان متعهد و شايسته در پي جلب رضايت گروه‌هاي ذينفع با اولويت سهام‌داران هستيم. مشتريان ما تمامي افراد حقيقي و حقوقي، نهادها،گروه ها و سرمايه گذاران داخلي و خارجي هستند که به نوعي در منطقه ویژه، استان و کشور استفاده‌كنندگان وکاربران بالقوه خدمات ما می باشند.

 

آدرس پستي سازمان: استان بوشهر، عسلويه، سازمان منطقه‌ي ويژه اقتصادي انرژي پارس

سايت اينترنتي:             Learn.pseez.ir

پست الكترونيكي:     training@pseez.ir

تلفن:     07731374764-68

نمابر:            07731374765

صندوق پستی:   154-75391