پرتال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B20-98-501
مدیریت ریسک
30 ساعت

قابل پرداخت : 8,000,000
14پایش اندازه گیری(PAPCO) ثبت نام
ثبت نام
B20-98-502
مدیریت بحران
30 ساعت

قابل پرداخت : 8,000,000
14پایش اندازه گیری(PAPCO) ثبت نام
ثبت نام
B20-98-503
مبانی فیبرنوری
30 ساعت

قابل پرداخت : 8,000,000
14پایش اندازه گیری(PAPCO) ثبت نام
ثبت نام
B20-98-504
مبانی پدافند غیرعامل
30 ساعت

قابل پرداخت : 8,000,000
15پایش اندازه گیری(PAPCO) ثبت نام
ثبت نام
B20-98-505
استانداردهای ابزاردقیق
30 ساعت

قابل پرداخت : 8,000,000
14پایش اندازه گیری(PAPCO) ثبت نام
ثبت نام
B20-98-506
PLC - مقدماتی (نیاز موردی)
12 ساعت

قابل پرداخت : 7,000,000
14پایش اندازه گیری(PAPCO) ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۶ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی